Weblinks

Edities en vertalingen

Ik citeer ik de Nederlandse vertaling door Ingeborg Lesener en Hans Hom, maar ik maak ook gebruik van de uitgave van Adolf Frisé en van Projekt Gutenberg.

Sinds kort is er Musil Online. Deze uitgave, die aan de hoogste wetenschappelijke eisen voldoet, maar nog niet is afgesloten, vindt men op musilonline.at.

Paralell aan de online editie verschijnt ook een gedrukte leestekst, de Gesamtausgabe, bezorgd door Walter Fanta, 12 delen, Salzburg 2016 – 2022.

Het boek bestaat ook als hoorspel.

Actualiteit

Inka Mülder-Bach schreef een lezenswaardig boek over Musils roman Der Mann ohne Eigenschaften. Is er een overeenkomst tussen zijn en onze tijd? Op die vraag geeft zij antwoord in dit interview.

Figurenlexikon

Het Figurenlexikon van Eva Dorothea Becker is een handig hulpmiddel bij de lectuur van Der Mann ohne Eigenschaften. Het is een soort Who is who? Als je niet meer weet wie iemand is, kun je dat hier naslaan. Maar het bewijst nog meer diensten. Van iedereen die een rol speelt in de roman is het ook een soort biografie, zodat je telkens vanuit een ander perspectief een samenvatting krijgt van wat er gebeurt en van wat mensen denken. Je vindt hier het Figurenlexikon.

De andere toestand

Jacques Vogelaar schreef een essay over de rol van de utopie in Musils roman De man zonder eigenschappen: Utopie bij Musil: geen doel maar richting. Daarin ook aandacht voor de andere toestand: “De liefde voor zijn zuster Agathe brengt Ulrich in aanraking met een andere toestand van ‘onmiddellijke zijnsbeleving’ (waarvan het hieronder vertaalde fragment uit het eerste boek – De vergeten, uitermate gewichtige affaire met de echtgenote van een majoor – een voorproefje is), de ontdekking van ‘een tweede, verborgen wereld, even werkelijk als de bestaande’.”

Dick Bergsma en Paul Beers vertaalden vier hoofdstukken uit De man zonder eigenschappen, met daarin het fragment over de andere toestand, waarop Vogelaar doelt:  “Hij verzonk in het landschap, hoewel men net zo goed kon zeggen dat hij er op onuitsprekelijke wijze door werd gedragen, en als de wereld voor zijn ogen te veel werd, sloeg haar zin van binnenuit tegen hem op in geluidloze golven. Hij was in het hart van de wereld beland: van hem tot de verre geliefde was het even ver als tot de dichtstbijzijnde boom, intimiteit verbond de wezens zonder ruimte, zoals in een droom twee wezens door elkaar heen kunnen lopen zonder zich te vermengen, en veranderde al hun betrekkingen. Verder had deze toestand echter niets met een droom gemeen. Hij was helder en vloeide over van heldere gedachten; alleen bewoog zich daarin niets volgens oorzaak, doel en lichamelijke begeerte, maar alles breidde zich in steeds weer nieuwe kringen uit, zoals wanneer een straal onafgebroken in een waterbassin valt.”

Meister Eckhart

Dit traktaat van Meister Eckhart heeft een belangrijke rol heeft gespeeld bij de eigenschaploosheid van de man zonder eigenschappen en bij het concept van de andere toestand: Von der Abgeschiedenheit.